Rychlé odkazy: Mateřská škola, Jídelna

I. stupeň

Přejeme našim žákům a jejich rodinám klidné proplouvání letošním školním rokem......... 

Od 1. 4. 2023 ruší naše organizace pevné linky. Do všech našich středisek se dovoláte pouze na číslo mobilního operátora.

Kritéria přijetí do školní družiny pro škol. rok 2023 - 2024:

https://www.skolasopotnice.cz/data/uploads/dokumenty/Krit%C3%A9ria%20pro%20p%C5%99ijet%C3%AD%20%C5%BE%C3%A1k%C5%AF%20do%20%C5%A1koln%C3%AD%20dru%C5%BEiny%202022.docx