Rychlé odkazy: Mateřská škola, Jídelna

Výchovné poradeství, primární prevence

Výchovný poradce: Mgr. Helena Korábová

                                Mgr. Rudolf Svatý

Metodik prevence: Mgr. Helena Korábová

Speciální pedagog: Mgr. Petra Procházková

                                 Mgr. Jarmila Jarkovská