Rychlé odkazy: Mateřská škola, Jídelna

Akce měsíce

ČERVEN:

3. 6. Meziškolní turnaj ve vybíjené -  vybraní žáci I. stupně   

4. – 7. 6.    Tematický týden            

5. 6.       Nejde elektřina, ALE UČÍME SE :-)  

6.6.        Turnaj ve florbale – vybraní žáci          

10.6.      Preventivní program 9. ročník - lektor p. uč.  Oláh

11.6.      Školní výlet 8. ročník     

12. 6.    Předškoláci ve škole 2. – 4. vyuč. hodina        

12.- 14. 6.    Školní výlet 9. ročník      

17.6.      Školní výlet  I. stupeň 

18. -19. 6.   Školní výlet 6. ročník      

19. 6.    Školní výlet  6. +7. ročník             

19. 6.     Třídní výlet  -odměna za jarmark 3. +5. ročník   

20. 6.    Pedagogická rada   od 13,30 hod.           

20. 6.    Školní divadlo od 16,00 hod., Střípky z Anglie od 17,00 hod.      

25. 6.     Školní akademie od 16,30 hodin              

24. – 27. 6.         Zkrácená výuka 1. st. do 1

28. 6.    Předávání vysvědčení , slavnostní předávání na obci od 9,00 hodin    

KVĚTEN:

2. -3. 5. Ředitelské volno
7. 5. FLY-ZONE Hradec Králové (odměna za jarmark) – 6. +7. ročník – doprovod p. uč. Diblíková, Patočková
7. 5. Finanční gramotnost – výuk. program 8. + 9. ročník - ve škole
13. 5. Běh Jana Amose Komenského v Brandýse – vybraní žáci - bližší info po Anglii p. uč. Svatý
14. 5. Divadlo v UnO Obušku z pytle ven - pro I. stupeň a předškoláky z MŠ, od 8,30 hodin, vybíráme 100,- Kč 50,- divadlo, 50,- doprava
15. 5. Okresní kolo v poznávání rostlin a živočichů v Č.T. vybraní žáci (II. stupeň) - doprovod p. uč. Hásnedlová, p. Koráb
16. 5. Okresní kolo v poznávání rostlin a živočichů v Č.T. vybraní žáci (I. stupeň) doprovod p. uč. Hásnedlová, p. Koráb
17. 5. Dopravní dopoledne - akce pro všechny žáky - pro  avizovanoun nepřízeň počasí rušíme
20. 5. Preventivní program 7. + 6.  ročník Kyberprostor - čas upřesníme, lektor p. uč. Oláh
21. 5. Skippy Lerohrad 1.,2. ročník – odměna za jarmark, doprovod p. uč. Kulhavá, Procházková, Knápková
23. 5. N. Winton Ústí nad Orlicí - II. stupeň (100.- Kč - 50,- divadlo + 50,- Kč cesta)
29. 5. Exkurze Praha 3. – 5. ročník, upřesní třídní učitelé, doprovod p. uč. Jarkovská, p. uč. Oláh, p. as. Fialová
31. 5. Den dětí – podrobnosti upřesníme později – přesouváme na 30. 5., protože nepůjde elektrický proud ve škole

DUBEN: 

1. 4. - Velikonoční pondělí

2. 4. - Škola nanečisto - předškoláci z MŠ, průvodce A. Kulhavá

3. 4. - Park Skippy Letohrad - 4. ročník 

4. 4. - Tematické odpoledne - deskovky - přihlášení žáci, lektoři N. Krčmářová, V. Knápková

5. 4. - Čtenářská gramotnost - program Městské knihovny UnO ve škole - 6. ročník, od 9,30 hod.

9. 4. - Škola nanečisto - předškoláci z MŠ, průvodce A. Kulhavá

9. 4. Fotbalový turnaj v UnO - vybraní žáci, dohled J. Novák

11. 4. - Atletické závody v UnO - vybraní žáci, dohled R. Svatý

12. + 15. 4. - Přijímačky na střední školy

16. 4. - Divadlo ve škole - Maryša,  Karel IV., vybíráme 65,- Kč,  4. - 9. ročník

16. 4. - Preventivní program na téma - Vím jak se mám zachovat, 2. a 3. ročník, lektorka H. Korábová

16. 4. - Zápis do 1. ročníku 14,00 - 17,00 hodin v prostorách ŠD

19. 4. - Dopravní dopoledne - všechny ročníky. Bude-li špatné počasí, přesouváme.....

23. 4. - Dopravní výchova 4. a 5. ročník - ve škole s lektorem DDM UnO  M. Rybkou

24. 4. - Dopr. vých. prak.část, dopravní hřišt v UnO (škola Bratří Čapků) - doprovod R. Oláh, D. Fialová

24. - 29. 4. - Jazykově-poznávací zájezd do Anglie - přihlášení žáci, doprovod R. Svatý

23. 4. -  Škola nanečisto - předškoláci z MŠ, průvodce A. Kulhavá

23. 4. - Triády - on-line přihlašování bude spuštěno 16. 4.  2024 v 10,45 hodin

25. 4. - Tematická dílna Dance aerobic-přihlášení žáci, lektorka DDM UnO  P. Vacková

25. 4. - Prev. program  Naše kamarádka má jméno zdrořilost, 1. roč.- lekt.  A. Kulhavá, H. Prachařová

30. 4. - Projektový den  v rámci Dne Země -  Recyklace - pro žáky II. stupně

             Školní kolo v poznávání rostlin a živočichů - průběžně v hodinách Př.

BŘEZEN:

4. 3. - Bruslení II. stupeň

5. 3. - Virtuální elektrárna  -výukový  on-line program pro 9. ročník

7. 3. - Tem. dílna Velikonoční tvoření, pro přihlášené žáky, lektorky D. Fialová, J. Jarkovská

7. 3. - Bruslení I. stupeň

8. 3. Plavání II, stupeň, plav. bazén v  RnK

11.-15. 3.-  Jarní prázdniny

19. 3. - Předškoláci ve škole - dopolední aktivity

21. 3. - Tematická dílna Sova čte dětem, přihlášení žáci,  lektorky H. Prachařová, A. Kulhavá

21. 3.-  Výukový program v knihovně UnO - II. stupeň

25. 3. - Preventivní program 8. a 9. ročník, Kyberprostor, lektor R. Oláh

26. 3. - Výukový program v knihovně UnO - I. stupeň

28. - 29. 3. Velikonoční prázdniny

ÚNOR:

1. 2. - Poslední plavání I. stupeň

2. 2. -  Pololetní prázdniny

8. 2. -  Bruslení 1. stupeň  v UnO – 10,00 -11,00 hod. , vybíráme 70,- Kč na všechna bruslení, autobus hradí KPDŠ

9. 9. -  Divadlo UnO I. stup. + předškoláci MŠ, vybíráme 70,- + 30,- Kč – Čertův švagr

12. - 16. 2. -  Lyžák - vybraní žáci

22. 2. -  Bruslení I. stupeň

22. 2. -  Tematická dílna  Záhada hlavolamu 5.-9. ročník, 13,30-16,30 hod.

26. 2. -  Bruslení II. stupeň, 12,00 – 14,00 hodin

28. 2. -  Dravá Amazonie – 10,00 hod. RK společenský dům, vybíráme  70,- + 30 na autobus

LEDEN:

4. 1. - Plavání I. stupeň

10.1. -  Veselá věda barvy a Elektřina - 1.,2.,4.5. ročník, zdarma

11. 1 -  Plavání I. stupeň

 11. 1. -  Tematické odpoledne Z pohádky do pohádky - přihlášení žáci

12. 1. - Plavání II. stupeň – RK , vybíráme 100,- Kč, 8,00 – 10,30 hod. 

18. 1. - Pedagogická rada -  13,30 hod

  23. 1. -  Deskové hry – pro  5. ročník + žáci z okolních škol, datum není závazný

25. 1. -  Tematické odpoledne – tanečky - přihlášení žáci

29. 1. - Bruslení II. stupeň 12,000 – 14,00 hodin, vybíráme 40,- Kč

31. 1. - Předávání vysvědčení

PROSINEC:

5.12. - Čerti ve škole 

7.12. - pracovní  dílny BÜhler Žamberk  - CHLAPCI 9. ROČNÍK + VYBRANÍ CHLAPCI 8. ROČNÍK - ZDARMA,  8,00 - 11,30 HOD. 

7. 12. - plavecký výcvik I. stupeň

8. 12.- generální zkouška kostel – vybraní žáci

10. 12. - vystoupení v kostele.od 17,00 hodin, vybraní žáci

14. 12.-plavecký výcvik I. stupeň

14. 12. -tem. dílna - drátkování - přihlášení žáci

14. 12.- Hrou proti AIDS, 9. ročník, vybíráme 40,- Kč

15. 12.- plavání II. stupeň RK od 8,00 - 10,30 hodin

19. 12.- muzikál Praha - vybraní žáci + PDG doprovod podrobnosti dostanou zúčastnění žáci

19. 12.- Slyšte, slyšte pastuškové -hudební pořad ve škole, 8,00 hodin, vybíráme 70,- Kč

21. 12.- plavecký výcvik I. stupeň

22.12.- besídky + kouzelník od 9,30 hod., 1. - 6. ročník zdarma jako vánoční dárek

23. 12 – 2.1.- vánoční prázdniny

LISTOPAD:

2. 11. - Tematická dílna Sova čte dětem - přihlášení žáci

6. 11. - Planeta země (Kilimanžáro), II, stupeň, vybíráme 70,- Kč

 8. 11. - Veselá věda - Lidské smysly (4.ročník), Chemie v kuchyni (3. a 5. ročník) - zdarma, projekt EU inovativní vzdělávání - z důvodu nemoci lektora přesunuto na 22. 11. 

9. 11. - Informativní schůzka s rodiči žáků 9. ročníku - od 15,30 hodin

10.11.- Hitparáda škol - Pardubice 8. a 9. ročník - zdarma

14.11, - Návštěva Úřadu oráce v UnO - 9. ročníík, žáci si sami hradí autobus

16.11. - Tematická dílna- Deskovky- přihlášení žáci

21. 11. Triády 1. termín, čas bude upřesněn

24. 11. - Plavání v Rychnově nad Kněžnou - II. stupeň.  -PŘESUNUTO NA 12. 1. 2024

28. 11.  Triády 2. termín 

30. 11. - Vánoční jarmark  ( tradiční kavárnička a vánoční fotokoutek) - od 15,00 - 18,00 hodin

Říjen:

4. 10. Výukový program v Oucmanicích I. stupeň

5.10. Sportovní den II. stupeň + 1. a 2. ročník 

12. 10. Tematické odpoledne – střelba, poklad 14,00 – 16,30 hodin

16.-20.10. Olympiáda mediální gramotnosti – vybraní žáci 

18. 10. Veselá věda – Voda, Vzduch 1.a 2. ročník

18. 10. O potštejnský poklad, 4. – 5. ročník, od 8,00 – 14,00 hodin 

18. 10. Přehlídka středních škol a učilišť v České Třebové

19. 10. Tematické odpoledne – Kulinářské opékání14,00 – 17,00 hodin

25.10. Halloweenské učení I. stupeň

26. – 27. 10. Podzimní prázdniny 

31. 10. Návštěva Úřadu práce 9. ročník 

 Logická olympiáda - vybraní žáci

 Olympiáda mediální gramotnosti – vybraní žáci 

Září:

4. 9. Nástup do školy, od 8,00 – 8,45 hodin 

5. 9. Třídnické práce, BOZP a ŠŘ, focení tříd na stránky….. I. stupeň konec 11,10 II. stupeň konec 12,05

6.9. Adaptační dopoledne Výuka I. st. 11,30 II. st. 12,05 hodin

Od 7.9. Výuka dle rozvrhu

12.9. 1. informativní schůzka s rodiči + KPDŠ, od 15,30 hod. 

13. 9. Tematické focení ve škole – 1. stupeň, sourozenci + 6. ročník kdo bude chtít. Od 8,00 hodin

18. 9. Dravci 1. – 6. ročník od 9,00 hodin

19. 9. Veselá věda pro malé děti „Voda“- 1. a 2. ročník-přesunuto na říjen

27.9. - Hry bez hranic - 3. - 5. ročník + spřátelené školy z okolí