Rychlé odkazy: Mateřská škola, Jídelna

Dotazník školní zralosti

Dotazník školní zralosti k zápisu do první třídy

Jméno a příjmení žáka:                                                                               Narozen:

 

Bydliště:

 

Z uvedených projevů podtrhněte ty, které se u dítěte projevují:

- Neorientuje se v základních údajích: jméno – věk - bydliště

- Nechce odejít od rodičů, brání se, pláče.

- Nenavazuje kontakt, nemluví, je bázlivé, omezená slovní zásoba

- Chování - bez zábran přílišná uvolněnost – strach – neklid – odmítá pracovat

- Snadno se rozptýlí, je nesoustředěné.

- Bez pomoci není schopno plnit příkazy.

- Přerušuje práci, odmítá pracovat, vstává z místa, zpívá si, breptá.

- Celkově se jeví se jako příliš dětské, hravé, rozumově opožděné.

- Má potíže s vyjadřováním, má malou slovní zásobu.

- Má problémy s výslovností: r, ř, sykavky, k, b, d, m, n.

- Špatný řečový projev – není plynulý, zadrhává, koktá, mluví překotně

- Má problémy s gramatikou – nesprávný slovosled, časování, skloňování

- Má problémy s určováním geometrických tvarů.

- Má problémy s určováním barev

- Problémy s prostorovou orientací: vlevo - vpravo, vzadu - vpředu, nahoře - dole

- Problémy v matematických pojmech méně-více, určení počtu, číselnou řadu uvádí do…..

- Při kreslení - kreslení levou rukou, nesprávné držení tužky, celková neobratnost v jemné motorice

- Tempo práce – pomalé - zbrklé

- Jiné výraznější projevy:

 

Datum:

 

Vyplnil(a):

 

(Na zadní stranu dotazníku nechte dítě namalovat lidskou postavu.)