Rychlé odkazy: Mateřská škola, Jídelna

Kroužky

I v letšním školním roce budeme realizovat oblíbená tématická odpoledne. Nabídku aktivit na I. pololetí dostanou žáci začátkem září.

Tematická odpoledne  budou probíhat od října do června.  Nabídka bude též  vložená u každé třídy v Teamsech.