Rychlé odkazy: Mateřská škola, Jídelna

Formuláře ke stažení

Vyberte, kterou žádost potřebujete:

Žádost zákonného zástupce žáka o přijetí k základnímu vzdělávání

Žádost o pokračování v základním vzdělávání

Žádost o povolení samostatného odchodu ze školy v průběhu vyučování

Žádost o uvolnění žáka z vyučování na 2 a více dní

Žádost o vyřazení ze školní družiny

Žádost o uvolnění žáka z vyučování tělesné výchovy

Žádost o uvolnění žáka z vyučování předmětu

Žádost o použití individuálního vzdělávacího plánu

Žádost o použití slovního hodnocení

Žádost o komisionální přezkoušení

Žádost o poskytnutí informace

Žádost o ...

Žádost o uvolnění na více jak 3 dny

https://www.skolasopotnice.cz/data/uploads/dokumenty/zadost-uvolneni.doc

Žádost o odklad školní docházky

http://www.skolasopotnice.cz/data/uploads/zadosti/adost-o-odklad-skolni-dochazky.docx

Žádost o opis vysvědčení/vystavení vyjádření

http://skolasopotnice.cz/data/uploads/dokumenty/smrnice-opisy-vyjadeni-n-kopie.docx

Postup pro podání žádosti o informaci:

https://skolasopotnice.cz/data/uploads/dokumenty/postup-pi-podani-adosti-o-informaci.docx

Žádost zákonného zástupce k přijetí  k základnímu vzdělávání

http://www.skolasopotnice.cz/data/uploads/dokumenty/zadost-zakonneho-zastupce-aka-o-pijeti-k-zakladnimu-vzdlavani.doc

Žádost o vypracování podkladů pro poradnu

https://skolasopotnice.cz/data/uploads/dokumenty/adost-o-vypracovani-podklad-pro-poradnu.doc