Rychlé odkazy: Mateřská škola, Jídelna

Žákovská knihovna

Půjčovní řád knihovny ZŠ Sopotnice

1. Knihovna je umístěna v učebně ve druhém patře.
 

2. Fond knihovny je určen především pro žáky druhého stupně ZŠ, mohou si v něm však knihy vypůjčit i žáci nižšího stupně ZŠ a pracovníci školy.
 

3. Knihovna je otevřena v pátek od 7:10 do 7:30 a 9:10 do 9:30. V této době mohou žáci prohlížet jednotlivé knihy a listovat jimi.
 

4. Půjčení jednotlivé knihy je možné nejen v době otevření knihovny, nýbrž i kdykoli jindy po domluvě s knihovníkem.
 

5. Půjčení knihy: Žák si vybere knihu prostřednictvím seznamu nebo fyzicky, osloví knihovníka, ten knihu zapíše do výpůjčkového seznamu a zájemci ji půjčí.
 

6. Standardní doba půjčení je 30 dnů, lze ji jedenkrát prodloužit.
 

7. Maximálně se půjčují tři knihy na osobu.
 

8. V případě nevrácení knihy v termínu či vážného poškození se platí poplatek 10 Kč, v případě ztráty knihy je vypůjčující povinen uhradit její cenu, která bude vypočtena.
 

9. V závažných případech (při porušení školního řádu nebo půjčovního řádu knihovny) může jednotlivci být odepřen přístup do knihovny a znemožněno půjčování knih.


10. září 2016
Mgr. Hana Prachařová
knihovnice

 

Knihovna ZŠ Sopotnice

Seznam knih