Rychlé odkazy: Mateřská škola, Jídelna

Údaje o škole

Základní škola v Sopotnici poskytuje vzdělání prvního i druhého stupně základní devítileté školní docházky.

Sídlí v historické budově ve středu obce a kromě místních žáků ji využívají i žáci z okolních vesnic. Dopravní dosažitelnost je velmi dobrá - v sousedství školy jsou zastávky autobusů na trase Rychnov nad Kněžnou - Ústí nad Orlicí.

Svým žákům zajišťuje širokou paletu školních a mimoškolních akcí, pořádá nebo spolupořádá kurzy pro veřejnost (např. výuka anglického jazyka, kroužky, hudební škola, výtvarné dílny), zapojuje se do kulturního dění v regionu i v obci.

Žáci této školy dosahují dobrých výsledků na různých soutěžích, prezentacích a olympiádách, např. Festivalu vědy a techniky, recitačních soutěžích, sportovních akcích atd.

Je držitelkou českého rekordu v počtu státních vlajek sestavených z víček od PET lahví, který byl pořádán jako součást Dne Země a zapojuje se do ekologických projektů, s nimiž souvisí i tradiční sběr papíru, pomerančové kůry a léčivých bylin nebo třídění odpadů.

Pro své žáky pořádá lyžařský výcvik a nejrůznější exkurze.

Její nespornou předností je menší počet žáků, který umožňuje osobní přístup při výuce, podporuje pevnější navazování vztahů mezi žáky samotnými a vytváří komornější prostředí, kde je dán prostor každému, kdo o to stojí.