Rychlé odkazy: Mateřská škola, Jídelna

Učitelé

Návštěvu v uvedených konzultačních hodinách si prosím předem telefonicky domluvte  na

č.  tel.   733 130 912
nejpozději  v aktuální den do 12 hodin.

Mgr. Helena Korábová

ředitelka školy

výchovný poradce

školní metodik prevence

 konzultace po telefonické  domluvě 

reditel.zssopotnice@seznam.cz

Mgr. Alena Kulhavá

třídní učitelka v  1. ročníku

konzultace: pondělí 15.00 - 16.00

alena.kulhava@skolasopotnice.cz

Mgr. Petra Procházková

třídní učitelka ve 2. ročníku

speciální pedagog

konzultace úterý 15.00 - 16.00

petra.prochazkova@skolasopotnice.cz

Mgr. Jarmila Jarkovská

třídní učitelka ve 3. a 5. ročníku

speciální pedagog

konzultace pondělí 15.00 - 16.00

jarmila.jarkovska@skolasopotnice.cz

 

Mgr. Robert Oláh

třídní učitel ve 4. ročníku

konzultace úterý 15.00 - 16.00

robert.olah@skolasopotnice.cz

 

 

Bc. Kateřina  Diblíková

 třídní učitelka v 6. ročníku

konzultace středa  15.00 - 16.00

katerina.diblikova@skolasopotnice.cz

Mgr. Věra Patočková

třídní učitelka v 7. ročníku

konzultace pondělí 15.00 - 16.00

vera.patockova@skolasopotnice.cz

 

Ing. Jana Hásnedlová

zástupce ředitele pro ZŠ

   třídní učitelka v  8. ročníku

koordinátor EVVO

           konzultace úterý  15.00 - 16.00

jana.hasnedlova@skolasopotnice.cz

 

 

 

 

 

 

Mgr. Hana Prachařová

třídní učitelka v 9. ročníku

knihovnice školy

konzultace úterý  15.00 - 16.00

hana.pracharova@skolasopotnice.cz

 

Mgr. Rudolf Svatý 

vyučující II. stupně

koordinátor sportovních činností

                   školní metodik prevence

konzultace pondělí  15.00 - 16.00

               rudolf.svaty@skolasopotnice.cz

 

Mgr. Jiří Novák

vyučující II. stupně

konzultace  čtvrtek 15.00 - 16.00 

jiri.novak@skolasopotnice.cz

 Mgr. Nicol Krčmářová

vyučující II. stupně

                  správce počítačové sítě

konzultace pondělí 15.00 - 16. 00

nicol.krcmarova@skolasopotnice.cz

                         

 

 

Dagmar Fialová

asistentka pedagoga v 5 . ročníku

koordinátorka asistentek

konzultace po telefonické domluvě

dagmar.fialova@skolasopotnice.cz

Věra Knápková

asistentka pedagoga ve 2 . ročníku

konzultace po telefonické domluvě

vera.knapkova@skolasopotnice.cz

Eva Daňková

asistentka pedagoga v 8. ročníku

konzultace po telefonické domluvě

eva.borkova@skolasopotnice.cz

 

 

Jana Minářová

asistentka pedagoga v 7. ročníku

konzultace po telefonické domluvě

jana.minarova.@skolasopotnice.cz

Marcela Blažková

vychovatelka školní družiny

konzultace po telefonické domluvě

marcela.blazkova@skolasopotnice.cz