Rychlé odkazy: Mateřská škola, Jídelna

GDPR

Škola zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně závazných právních předpisů. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.
Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od školy přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování OÚ.
 

Správce OÚ:  Základní škola a mateřská škola Sopotnice, příspěvková organizace, se sídlem Sopotnice 225,     

561 15 Sopotnice.                                                                                                                                                        

Pověřenec pro OÚ:  Region Orlicko - Třebovsko                                                                                                   

Jiří Kment, e-mail: kment@irot.cz                                                                                 

Zastupující pověřenec: Pavel Neumeister ( 728 954 076, neumeister@ohgs.cz)

 

Zveřejňování osobních údajů na internetu

https://skolasopotnice.cz/data/uploads/dokumenty/zveejovani-osobnich-udaj-ak-na-internetu.doc

Základní informace o ochraně osobních údajů pro zákonné zástupce

https://skolasopotnice.cz/data/uploads/dokumenty/zakladni-informace-o-ochran-osobnich-udaj-pro-zakonne-zastupce.doc

Základní informace o ochraně osobních údajů pro žáky

https://skolasopotnice.cz/data/uploads/dokumenty/zakladni-informace-o-ochran-osobnich-udaj-pro-dti.doc

Fotografie a videozáznamy a GDPR

https://skolasopotnice.cz/data/uploads/dokumenty/fotografie-a-videozaznamy-a-gdpr.doc

Poskytování poradenských služeb

https://skolasopotnice.cz/data/uploads/dokumenty/poskytovani-poradenskych-slueb.doc

Školní úrazy a GDPR

https://skolasopotnice.cz/data/uploads/dokumenty/skolni-urazy-a-gdpr.doc

Sazebník úhrad za poskytnutí informací

https://skolasopotnice.cz/data/uploads/dokumenty/sazebnik-uhrad-gdpr.doc

Žádost o informaci, zda a v jakém rozsahu jsou zpracovávány osobní údaje

https://skolasopotnice.cz/data/uploads/dokumenty/adost-o-informaci.docx