Rychlé odkazy: Mateřská škola, Jídelna

2017-06-22 Třídní výlet - 7.r.- Olomouc

Žáci 7. ročníku vyjeli na třídní výlet do Olomouce, kde navštívili Pevnost poznání. Zde na ně čekaly 4 čtyři bohaté  interaktivní expozice a animátoři.