Rychlé odkazy: Mateřská škola, Jídelna

2016-10-19 -Technohrátky

Žáci osmého a devátého ročníku se zúčastnili tradičních Technohrátek. Jejich cílem je přiblížit vycházejícím  dětem technické obory.