Rychlé odkazy: Mateřská škola, Jídelna

2016-12-11- Adventní vystoupení I.

Jako každý rok jsme se podíleli na zpříjemnění předvánoční atmosféry v Sopotnici. Tímto děkujeme panu Stanislavu Barvínkovi za foto dokumentaci našeho vystoupení smiley.