Rychlé odkazy: Mateřská škola, Jídelna

2018-05-18- Na dopravním hřišti

 

Silnice jsou stále nebezpečnější, a proto čtvrťáci každý rok jezdí na dopravní hřiště do Hylvát. Kromě
dopravních značek se zde žáci seznámí s nejběžnějšími situacemi, které je mohou na silnicích potkat.