Rychlé odkazy: Mateřská škola, Jídelna

2018-12-05 - Čerti ve škole

Po roce jsme se opět dočkali kontroly ze strany Mikuláše, andělů a čertů.  Čerti označili hříšníky, kteří budou celý rok pod jejich bedlivým dohledem, Mikuláš vyzpovídal paní učitelky, zda je kázeň a prospěch opravdu vyhovující, andělé nadělovali, prostě nálada byla právě taková, jaká má být.  Prověřeni byli i učitelé, i oni museli zazpívat.  Naštěstí jsme se ve čtvrtek zase všichni sešli, nikoho si čerti nevzali. Jen škoda, že někteří žáci se čertovskému dni ve škole vyhýbají. Na prvním stupni tak přišli o čertovské učení a diskotéku, i na druhém panovalo jen mírné napětí a dobrá nálada.