Rychlé odkazy: Mateřská škola, Jídelna

Kariérové poradenství

Informace k přijímacímu řízení na střední školy 2023 - 2024 obdržíte koncem října.

Přehlídky středních škol a učilišť Pardubického  kraje:

Pardubice 13. 10. 2023, 8–18 hod a 14. 10. 2023, 8–12 hod Východočeská výstava škol SCHOLA BOHEMIA

Česká Třebová 18. 10. 2023, 8:30–18 hod Přehlídka středních škol, SŠ technická a dopravní Gustava Habrmana Česká Třebová

Chrudim 11. 10. 2023, 8–17 hod Přehlídka středních škol,

Velký sál Muzea Svitavy 19. 10. 2023, 9–17 hod Přehlídka středních škol,

Multifunkční centrum Fabrika Pardubice 10. 11. 2023, 9–17 hod Hitparáda škol a zaměstnavatelů Parádního kraje,

ENTERIA aréna Pardubice 8. 12. 2023, 9–14 hod Školská výstava odborných učilišť a praktických škol VÝCHODOČESKÉHO REGIONU, Úřad práce ČR

 

Přehlídky středních škol a učilišť - Královéhradecký kraj

Rychnov nad Kněžnou - 22. září 2023 – 23. září 2023
Společenské centrum Panská 1492, Rychnov nad Kněžnou

Trutnov- 6. října 2023 – 7. října 2023
Společenské centrum UFFO Nám. Republiky 999, Trutnov
 

Jičín- 13. října 2023 – 14. října 2023
Masarykovo divadlo Husova 206, J

Hradec Králové- 20. října 2023 – 21. října 2023
Kongresové, výstavní a společenské centrum ALDIS Eliščino nábřeží 375, Hradec Králové
 

Náchod- 3. listopadu 2023 – 4. listopadu 2023
Sokolovna Náchod Tyršova 207, Náchod
 

 

Seznam termínů konání přehlídek středních škol a učilišť a další materiály

https://www.skolasopotnice.cz/data/uploads/dokumenty/dev%C3%A1%C5%A5%C3%A1ci%20povol%C3%A1n%C3%AD.pdf

 

INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO VOLBU A ZMĚNU POVOLÁNÍ – IPS

Informační a poradenská střediska pro volbu a změnu povolání (IPS) poskytují informační a poradenské služby kariérového poradenství všem klientům, kteří o ně požádají:

• pomoc při výběru studia, školy, oboru, informace o přijímacím řízení
• testy profesních zájmů, které Vám mohou usnadnit rozhodování o volbě studia
• prezentační výstavy škol
• skupinové programy pro žáky
• pomoc při výběru profesní kvalifikace a rekvalifikace, při vyhledávání volných pracovních míst na Portále MPSV, při sestavení životopisu  
• informace o síti středních, vyšších odborných a vysokých škol v celé ČR, o oborech studia a jejich obsahu, o nárocích a požadavcích na jednotlivá povolání,
• informace o uplatnitelnosti a perspektivě jednotlivých povolání na trhu práce

Kontakty:
IPS Ústí nad Orlicí                                                 IPS Lanškroun
email: ips@uo.mpsv.cz                                             email:ips.lanskroun@uradprace.cz
Iva Tomšová, tel.  950 172 445/449                           Jitka Hanáčková DiS, tel. 950 172 213
iva.tomsova@uradprace.cz                                     jitka.hanackovaa@uradprace.cz             
Bc. Iva Dvořáková, tel.  950 172 432
iva.dvorakova@uradprace.cz

Úřední hodiny:
Pondělí      8:00 - 12:00    13:00 - 17:00
Úterý         8:00 - 11:00           
Středa        8:00 - 12:00    13:00 - 17:00
Čtvrtek       8:00 - 11:00
  
Služby poskytované IPS jsou bezplatné

 

VOLBA POVOLÁNÍ

předpoklady pro správnou volbu:
 mé zájmy a záliby
 mé schopnosti
 mé osobní vlastnosti
 tělesný a zdravotní stav
je nutné se zamyslet nad:
a) svou budoucností
b) nad sebou samém
c) nad svou prací ve škole
d) nad svou pílí
e) nad svými schopnostmi a možnostmi
stanovit si osobní plán:
 reálně zvážit vlastní intelektuální možnosti
 předměty, kterým se učím a jakých výsledků v nich dosahuji
 co chci nebo musím zlepšit
 jsou předměty, v nichž mám za 3 stěžejní pro obor, který jsem si zvolil?
 jestli ano, musím zapracovat a známky vylepšit
 stabilně se připravovat na přijímací zkoušky (škola, domov, doučování)