Rychlé odkazy: Mateřská škola, Jídelna

Informace pro rodiče


Připomínám rodičům, kteří budou pro své dítě, na základě doporučení z poradenského zařízení, požadovat  vypravování individuálního vzdělávacího plánu pro školní rok 2017 - 2018, aby tak neprodleně učinili. Příslušný formulář najdete na našich webovkách (formuláře ke stažení). Bez této žádosti nelze plán vypracovat a v praxi používat. 

 

„O ŠIKANĚ“

Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně skupinu žáků. Spočívá v cílených a opakovaných fyzických a psychických útocích jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování věcí, tak i útoky slovní v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování. Může mít i formu sexuálního obtěžování až zneužívání. Nově se může realizovat i prostřednictvím elektronické komunikace, jedná se o tzv. kyberšikanu. Ta zahrnuje útoky pomocí e-mailů, sms zpráv, vyvěšování urážlivých materiálů na internetové stránky apod. Šikana se projevuje i v nepřímé podobě jako demonstrativní přehlížení a ignorování žáka či žáků třídní nebo jinou skupinou spolužáků. Nebezpečnost působení šikany spočívá zvláště v závažnosti, dlouhodobosti a nezřídka v celoživotních následcích na duševní a tělesné zdraví oběti.

V a r o v n é     s i g n á l y     š i k a n y ! ! !

 Dítě se nenavštěvuje s žádným spolužákem. Zdá se, že nemá kamarády.
 Je smutné, nemluví o tom, co se děje ve škole.
 Dochází k prudkému poklesu prospěchu.
 Před odchodem do školy si často stěžuje na bolest břicha nebo hlavy.
 Chodí do školy nebo ze školy oklikami.
 Přichází domů s potrhaným oblečením, s poškozenými věcmi nebo bez nich.
 Stále žádá o peníze, tvrdí, že je ztrácí nebo že musí ve škole něco platit.
 Přichází domů hladové, i když mělo svačinu a koupený oběd.
 Nedokáže uspokojivě vysvětlit různá zranění.
 Odmítá chodit do školy, prosí, aby tam nemuselo.
 Nečekaně se u něj objeví záškoláctví nebo časté návštěvy  u lékaře.